Kursuse/teemade ülevaade

 • 1. loeng

  Kursuse sissejuhatus, sissejuhatus seiresse, üldised teadmised seire korraldusest

  • 2. loeng

   Primaarradar, sekundaarradar

   • 3. loeng

    Avioonika, ADS, multilateratsioon, lennuvälja seiresüsteemid

    • 4. loeng

     Seireinfo formaat, analüüs ja kuvamine

     • 5. loeng

      Erinevate seiresüsteemide kombineerimise vajalikkus, ringkäik objektidel ja süsteemide tutvustus Lennuliiklusteeninduses. Grupitööde jagamine

      • Iseseisev töö

       • Test