Kursuse eesmärgiks on majandusarvestuse aluste omandamine põhirõhuga äriühingu finantsarvestusele ja finatsaruandlusele.

AM.077 International Economics

Õppeaine eesmärgiks on anda üliõpilastele ülevaade klienditeeninduse põhialustest