AM.077 International Economics

Õppeaine eesmärgiks on anda üliõpilastele ülevaade klienditeeninduse põhialustest

Kursuse eesmärgiks on majandusarvestuse aluste omandamine põhirõhuga äriühingu finantsarvestusele ja finatsaruandlusele.

Rahvusvaheline majandus (vana versioon)