LC.B.006 Erialane inglise keel II 

Suurendada üliõpilaste erialase inglise keele sõnavara ja terminoloogiat, arendada selle kasutamisoskust nii kõnes kui kirjas.

Õhusõiduki elektrisüsteemid: Akumulaatorite paigaldus ja kasutamine. Alalisvoolu genereerimine. Vahelduvvoolu genereerimine. Avariivoolu genereerimine. Pinge reguleerimine. Jaotusvõrk. Vaheldid, muundurid, alaldid. Kaitsmed. Elektronseadised.