Kursusel antakse ülevaade teguritest, mis mõjutavad indiviidi ja meeskonna sooritust lennujuhtimise kontekstis.