Air Traffic Safety Electronics Personnel Training Courses

Navigation qualification stream, contained in Appendix 4 (Qualification training — Streams) of Commission Implementing Regulation (EU) 2017/373. 

Communication qualification stream, contained in Appendix 4 (Qualification training — Streams) of Commission Implementing Regulation (EU) 2017/373. 

ATSEP baaskoolitus ja kvalifikatsioonikoolituse ühine osa. Koolitus on koostatud vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2017/373 ja Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) juhendmaterjalidele.