Introduction to aircraft

Kursus on mõeldud aktiivsetele vanemate kursuste tudengitele, kes soovivad aidata esmakursuslastele üliõpilaseluga kohaneda.

After passing this course, the participant understands the principles of dangerous goods regulation, related transportation documents, labelling, marking.