Kursus annab ülevaate  Eesti õhuruumi korraldusest ja toimimisest ning  teadmised mehitamata õhusõidukite ohutuks käitamiseks.

The course is dedicated to categorization of aircraft. All possible categories of aircraft flying up to date are been discussed starting from their history and brief information about most known representatives of each category is given

Kursus on mõeldud aktiivsetele vanemate kursuste tudengitele, kes soovivad aidata esmakursuslastele üliõpilaseluga kohaneda.