Kursuse eesmärgiks on majandusarvestuse aluste omandamine põhirõhuga äriühingu finantsarvestusele ja finatsaruandlusele.

Õppeaine eesmärgiks on anda üliõpilastele ülevaade klienditeeninduse põhialustest