Kursus annab ülevaate  Eesti õhuruumi korraldusest ja toimimisest ning  teadmised mehitamata õhusõidukite ohutuks käitamiseks.