Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile teadmised lennundusmeteoroloogiast ja oskused lendude planeerimisel meteoroloogiliste näitajatega arvestada ning neid kasutada.