I osa- õhu voolamise üldised seaduspärasused, tõste- ja takistusjõu tekkimine, lennuki tiib ja selle parameetrid. II osa- tiiva vastastikmõju õhuga, tiiva mehhanisatsioonid, õhusõiduki lennurežiimid, ülekoormuse mõiste. III osa- õhusõiduki tasakaal, püsivus ja juhitavus. Suurte kiiruste aerodünaamika probleemid. IV osa- propelleri ehituse ja töö põhimõtted, lennuki käitumine suurtel kohtumisnurkadel.