Lennuliiklusteeninduse õiguslikud alused; Mõisted ja mõõtühikud lennunduses. Lennuliikluse korraldamine. Õhuruumi kasutamine. Lennujuhtimisüksuste struktuur. Kõrgused. Hajutamine. Vajalik tehnoloogia. Ohutuse tagamise süsteemid. Aeronavigatsioonilise info teenindus. Praktilised ülesanded.