Kursuse läbinu kirjeldab kvalitatiivselt aeodünaamiliste jõudude ja momentide mõju õhusõidukile,loetleb ja analüüsib erinevate faktorite mõju õhusõiduki tasakaalule, püsivusele ja juhitavusele, kirjeldab ka suurte kiiruste aerodünaamika aluseid.