Radartehnoloogia fundamentaalsed alused ning mõisted: radari võrrand, eraldusvõime, Doppleri nihe, radari hajupindala, signaalitöötlus, monoimpulsstehnika, impulsi kompressioon. Radarite klassifikatsioon. Pidevlaine ja impulssradarite tööpõhimõtted, struktuurskeemid ja tehnilised parameetrid. Kaasaegsete radarsüsteemide areng ning nende eelised vanema põlvkonna radarsüsteemide ees. Passiiv- ja sekundaarsüsteemide võrdlus primaarradaritega. Erinevate süsteemide juures kasutatavad antennid ja nende tööpõhimõtted.