Kursuse eesmärgiks on majandusarvestuse aluste omandamine põhirõhuga äriühingu finantsarvestusele ja finatsaruandlusele.