Statistika põhimõisted. Andmekogumismeetodid. Kirjeldav statistika. Tõenäosusteooria alused. Jaotusseadused. Nähtustevaheliste seoste uurimine.