Jäta vahele peasisuni

Õppeaine eemärk on anda ülevaade inimese füüsilistest omadustest, võimete piiridest, keskkonna mõjust ning tõsta teadlikkust inimese rollist lennuohutuse tagamisel õhusõiduki hoolduses.

Skill Level: Beginner

loader image