Skip to main content

Õppeaine eesmärk

Kursuse eesmärkideks on: 
  • omandada ülevaade tehnikas kasutatavaist konstruktsioonimaterjalidest, 
  • omandada põhiteadmised metallidest ja nende sulameist, 
  • õppida tundma konstruktsioonimaterjalidena kasutatavaid malme, teraseid, värvilisi metalle ja nende sulamaid.


Õppeaine õpiväljundid

Kursuse edukal läbimisel üliõpilane: 
  • valdab erialast terminoloogiat, 
  • tunneb materjalide omadusi ja nende määramise meetodeid, 
  • tunneb masinate ja seadmete konstruktsioonides kasutatavaid malmide, teraste ja värviliste metallide sulamite liike ning nende markeerimist. 
  • omab teadmisi materjalide omaduste muutmise võimalustest, 
  • oskab leida vajalikku teavet konstruktsioonimaterjalide kohta.


Sisu lühikirjeldus

Tehnikas kasutatavad materjalid, nende liigitus. Konstruktsioonimaterjalid, nende omadused.  Mehaanilised omadused ja nende määramine. Metallid, nende struktuur, selle seos omadustega.  Sulamid, nende struktuur ja faasidiagrammid. Raudsüsiniksulamid. Malmid, nende liigitus, omadused,  tähistus ja kasutamine. Terased, neist toodetav valtsmetall. Süsinikterased, nende liigitus, omadus, tähistus ja kasutamine. Teraste legeerimine, selle olemus ja mõju terase struktuurile ning omadustele.  Legeerteraste liigitus, omadused, tähistus ja kasutamine. Teraste termotöötlus, selle olemus ja  põhimeetodid. Värvilised metallid ja nende sulamid. Alumiinium ja selle sulamid, vask ja selle sulamid.  Nende sulamite liigid, omadused ja kasutamine. Eriotstarbelised sulamid; pulbersulamid. Komposiitmaterjalid.
Skill Level: Beginner

loader image